Attijariwafa bank
Youness Zahoual - Account Director

Verbeteren van het vertrouwen in bankieren - intern, voor leveranciers en voor klanten

  • Banking, Insurance and Financial Services
  • Blog
  • eProcurement
  • Spend Analytics

Bovenop een al zeer moeilijke en complexe bestaande situatie heeft Covid-19 de winstgevendheid en de kapitaalvereisten in de banksector in de Europese Unie en Afrika extra onder druk gezet, met dalingen van de inkomsten tussen de 35-45% en het laagste rendement op eigen vermogen sinds de crisis van 2008. Banken hadden al te maken met een hele reeks grote uitdagingen, waaronder een verschuiving in de verwachtingen van klanten die nu alles digitaal verwachten, een technologische revolutie, ontwrichtende concurrentie, de verschuiving naar nieuwe value netwerks en -kanalen, meer regelgeving en druk van de consument rond thema’s als duurzaamheid en ethisch investeren.

José Carande, Managing Director bij Accenture Strategy, lichtte tijdens een JAGGAER-webinar op 8 oktober 2020 enkele van de moeilijkheden en uitdagingen toe waar banken en financiële dienstverleners mee worden geconfronteerd. Hij werd bijgestaan door Youness Taghrichte, Head of Procurement bij Attijariwafa Bank, Richard Hogg, VP Northern Europe bij JAGGAER en Javier Lopez, Senior Value Engineer bij JAGGAER.

YU kunt de volledige opname van het webinar hier bekijken

“Het optimaliseren van de kosten om tot een 20-25% reductie ten opzichte van de huidige situatie te komen is daarom een must om te overleven. Tegelijkertijd moeten banken investeren in nieuwe technologie om de sector ‘opnieuw uit te vinden’,” aldus Carande. “Spend management en inkoop zullen een sleutelrol spelen om banken in staat te stellen hun efficiëntiedoelstellingen te halen en tegelijkertijd de risico’s van de toeleveringsketen te beheersen”, voegde hij eraan toe.

Carande legde de nadruk op zes belangrijke aandachtsgebieden voor inkoopafdelingen in de financiële dienstverlening: een nauwer samenwerkingsverband met interne klanten door gebruik te maken van flexibele implementatiemethoden, het managen van automatisering, het benutten van betrouwbare uitgavengegevens (bijvoorbeeld voor het managen van categoriestrategieën), effectiever samenwerken met leveranciers (bijvoorbeeld om win-wins op het gebied van inkoop te behalen), risicomanagement in de gehele toeleveringsketen en een bredere technology stack die het volledige inkoopspectrum van bron tot betaling bestrijkt.

In onze enquête zagen webinardeelnemers business partnering, innovatie en samenwerking met leveranciers, en het beheer van risico’s in de toeleveringsketen als hun belangrijkste aandachtsgebieden voor de inkoopafdeling.

Een case study-presentatie van Youness Taghrichte gaf een goed voorbeeld van hoe JAGGAER-klanten in de financiële dienstverlening deze problemen aanpakken. Attijariwafa Bank heeft met succes een source-to-contract oplossing met het JAGGAER ONE platform geïmplementeerd. Taghrichte meldde dat JAGGAER het bedrijf in staat had gesteld om de continuïteit van de dienstverlening tijdens de pandemie te handhaven en tegelijkertijd op korte termijn op efficiënte wijze beschermingsmiddelen voor haar personeel te bemachtigen.

Attijariwafa Bankis is de grootste bank in Marokko en de zevende grootste op het Afrikaanse continent. Met 4.930 kantoren die voornamelijk gericht zijn op retailbankieren heeft de bank het grootste kantorennetwerk van Afrika. Het bedrijf heeft ook dochterondernemingen in Europa en in Egypte. Het inkoopteam bestaat uit 40 inkopers waarvan ongeveer de helft werkzaam is bij het hoofdkantoor van de bank in Casablanca. Hun jaarlijkse uitgaven bedragen ongeveer 400 miljoen dollar, met de grootste uitgaven verdeeld over de categorieën IT, diensten en faciliteitenbeheer en uitgaven bij 4.000 leveranciers wereldwijd, waarvan de meerderheid in Marokko is gevestigd. Het team heeft als doel om jaarlijks 20 miljoen dollar te besparen

Voor mij zijn de grootste voordelen van JAGGAER tot nu toe de continuïteit van de dienstverlening tijdens de crisis geweest samen met de snelheid waarmee we konden voldoen aan uitzonderlijke verzoeken, zoals het tijdig verstrekken van gezichtsmaskers, handdesinfecterende middelen en beschermende uitrusting aan onze collega’s. Dit kon allemaal zonder vertragingen en zonder dat er papieren goedkeuringen en handtekeningen nodig waren.

 

Youness Taghrichte, Head of Procurement bij Attjariwafa Bank

Voordat JAGGAER werd geïmplementeerd had Attjariwafa een handmatige werkwijze voor de uitgifte van RFP’s en RFQ’s, die vervolgens in verzegelde enveloppen werden ontvangen. Inkooporders werden uitgegeven via het ERP-systeem maar zonder koppeling met de goedkeuringsworkflow of inkoopbeslissingen. Bovendien beschikte de bank niet over een tool voor gezamenlijk beheer van leveranciersrelaties of sourcing. Sourcing berustte op online zoekopdrachten en registraties in Excel of op papier, wat betekende dat er geen volledige gegevens van de uitgaven waren. “Deze situatie werd onhoudbaar door de toenemende regelgeving, de AVG in het bijzonder”, aldus Taghrichte, die sinds 2005 bij Attijariwafa Bank werkt nadat hij eerder ervaring had opgedaan bij de inkoopafdeling van Procter & Gamble.

De senior leiding van Attijariwafa vroeg Taghrichte een business case op te stellen voor de implementatie van een elektronische inkoopoplossing. “Dit was een moeilijke taak omdat je de return on investment van een dergelijk project niet makkelijk in omzetgroei kunt kwantificeren. Maar we stelden vier doelstellingen vast die voordelen zouden opleveren: de digitalisering van het volledige end-to-end proces; de implementatie van interfaces om de continuïteit tussen inkoop en sourcing te waarborgen; een 360-graden overzicht van alle leveranciers vanaf de kwalificatie (KYS), met betrouwbaar beheer van hun administratieve dossiers en prestaties (SRM); en een rapportagefunctie die een strategisch en multidimensionaal beeld geeft van de inkoopactiviteit”, aldus Taghrichte.

In het voorjaar van 2019 had Attijariwafa een source-to-contract-oplossing met JAGGAER geïmplementeerd, met als doel maximale automatisering en optimale werkwijzen implementeren op het gebied van procesvereenvoudiging, en verbeterde wendbaarheid voor alle kopers.

“Net als de meeste bedrijven waren we niet voorbereid op de pandemie, maar de beslissing om een cloudgebaseerde sourcingoplossing te implementeren en de succesvolle uitrol ervan maakten het voor ons heel gemakkelijk om vanaf de eerste dag van de lockdown op afstand vanuit huis verbinding te maken, zonder enige onderbreking van het sourcing- en inkoopproces,” zei Taghrichte. “Voor mij zijn de grootste voordelen van JAGGAER tot nu toe de mogelijkheid om de continuïteit van de dienstverlening tijdens de crisis te waarborgen samen met de snelheid waarmee we konden voldoen aan uitzonderlijke verzoeken, zoals de levering van gezichtsmaskers, handdesinfecterende middelen en beschermende uitrusting. Dit kon op tijd, zonder vertragingen en zonder de noodzaak van papieren goedkeuringen en handtekeningen”, voegde hij eraan toe.

Attijariwafa meldt ook een aantal langeretermijnvoordelen van de implementatie, waaronder een 10% vermindering van de tijd die aan het RFQ-proces wordt besteed als gevolg van de automatisering en een verbetering van de gegevenskwaliteit (100% nauwkeurigheid van gegevens met betrekking tot leveranciers, prijzen en contracten) en gegevensbeschikbaarheid (de gegevens worden nu centraal beheerd). De zichtbaarheid op de uitgavengegevens heeft een basis gelegd voor het realiseren van besparingen. Tot nu toe heeft Attijariwafa een gemiddelde besparing van vijf procent gerealiseerd op uitgaven in de B- en C-categorieën. De zelfbediening van leveranciers heeft verder tijd bespaard, terwijl de grotere transparantie in het eigendom van leveranciers, hun financiën en waar ze actief zijn, een betere risicobewaking mogelijk heeft gemaakt. “Tot slot, door contracten in het systeem te hebben en waarschuwingen wanneer het tijd is om ze te vernieuwen, vermijden we kosten door regelmatig opnieuw te onderhandelen”, aldus Taghrichte.

Hij benadrukte dat regelmatige communicatie, waaronder nieuwsbrieven over de voortgang van het livegaan, van cruciaal belang was voor de succesvolle implementatie van de oplossing. Attijariwafa heeft ook alle gebruikers (inkopers, gemachtigde, enz.) ingewerkt en de belangrijkste betrokkenen (bv. interne auditors) op de hoogte gebracht van de nieuwe procedures. Na de succesvolle implementatie en de bewezen voordelen heeft het management Taghrichte nu gevraagd om het systeem in 2021 uit te breiden naar de dochterondernemingen.

Richard Hogg, Vice President bij JAGGAER Northern Europe, zei dat bedrijfscontinuïteit en leveranciersrisico’s in verschillende sectoren grote uitdagingen waren geworden tijdens de Covid-19 pandemie. “Met hun benadering van verandermanagement en hun succesvolle implementatie van het JAGGAER-platform hebben Youness Taghrichte en het inkoopteam van Attijariwafa Bank laten zien hoe technologie kan worden ingezet om deze uitdagingen te overwinnen,” aldus Hogg.

 

Andere Blogbeiträge