Aanbestedingen autonoom maken: vandaag de toekomst verwelkomen

  • Blog

De wereld digitaliseert razendsnel. Van Cortana, Siri en Alexa tot Tesla, Uber en Waymo, autonome apparaten en kunstmatige intelligentie zijn overal om ons heen te vinden. Zelfs sporten is een doelwit geworden voor IoT-fitnessapparaten en statistische big data-analyses. Forbes voorspelt dat AI een revolutie teweeg zal brengen in alles van scouting en prestatie-analyse tot de gezondheid van spelers en broadcasting. Nu steeds meer slimme technologie zich een weg baant naar onze huizen, ontspanning en woon-werkverkeer, is de volgende logische vraag: “Hoe zit het met het werk zelf?”

Voor meer informatie hierover en om te leren over de vier de stappen van het autonome inkoopproces, download deze whitepaper “Four Steps to Autonomous Procurement“.

In moderne inkoopteams vragen velen zich af wat er zal gebeuren wanneer AI-technologie volledig in inkoopsystemen wordt geïntegreerd. Zullen mensen en computers samenwerken of zullen er banen verdwijnen ten gunste van computers die in een fractie van de tijd snellere, nauwkeurigere financiële beslissingen kunnen nemen? Het goede (en slechte) nieuws is dat autonome inkoop er nog niet is. In feite zijn we pas halverwege het proces. Dat betekent dat leidinggevenden de tijd hebben om hun medewerkers voor te bereiden. Maar om ze goed voor te bereiden zult u moeten begrijpen hoe de toekomst eruitziet en waar inkoop echt naartoe gaat.

Waar de meesten nu zijn

Er zijn vier belangrijke stappen om tot een autonoom inkoopprocess te komen. Bedrijven die hun processen hebben gedigitaliseerd door fysieke documenten te vervangen door elektronische formulieren zijn nog niet eens bij de eerste stap. De eerste stap richt zich namelijk op gerobotiseerde procesautomatisering, beslisbomen en (op een laag niveau) kunstmatige intelligentie om de manier waarop de workflows worden verwerkt te herconfigureren. Van de ondervraagde bedrijven is dit het punt waar de meeste vooruitstrevende inkoopteams staan.

De belangrijkste doelstellingen in de eerste fase van het autonome proces zijn het vergroten van de zichtbaarheid van gegevens en het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid, het centraliseren van informatie en het automatiseren van voorheen handmatige processen die repetitief en tijdrovend waren. Deze stap heeft echter nog niet het niveau van echt digitaal inkopen bereikt. Systemen in deze fase leren nog niet van feedback om hun prestaties in de loop van de tijd te verbeteren. Dat komt pas in stap twee aan bod.

The Cutting Edge 

Het speerpunt van de huidige technologieën bevindt zich grotendeels in de tweede fase. In deze fase beginnen lerende algoritmen beter te worden in het nemen van beslissingen, waarbij de resultaten na verloop van tijd op basis van feedback verbeteren. Als u een nieuwe iPhone hebt maakt u dit soort machinaal leren waarschijnlijk elke dag mee. Apple’s FaceID-beveiligingssysteem is gebaseerd op een lerend algoritme dat de gezichtsmodellen regelmatig bijwerkt, waardoor de resultaten verbeteren en het u nog steeds herkent als u naar de kapper gaat, een baard laat groeien of een nieuwe bril draagt. Sommige van de meest geavanceerde inkooptools maken gebruik van een soortgelijke technologie. Neem bijvoorbeeld de On-Time Delivery Predictor van JAGGAER die aan de hand van de prestatiegeschiedenis van leveranciers bepaalt hoe waarschijnlijk het is dat een bestelling op tijd aankomt, nog voordat deze is geplaatst. De inkoop-chatbot van JAGGAER leert op dezelfde manier van elk gesprek dat het voert en gebruikt deze informatie om te anticiperen op wat het volgende verzoek zal zijn en welke handelingen gebruikers willen verrichten.

Machine learning tools bieden grote voordelen in snelheid en efficiëntie. Door gebruikers de mogelijkheid te bieden om met een eenvoudige opdracht in gewone taal nauwkeurig handelingen te verrichten of achtergrondanalyses uit te voeren die de gebruiker later nodig heeft, bespaart het systeem tijd en wordt het werk makkelijker. Het zorgt ook voor een natuurlijkere en eenvoudigere interactie voor de gebruiker in plaats van hem te belasten met gedetailleerde stappen.

Wat is de toekomst van de inkoopsector?

De toekomst zal voortdurende technologische vooruitgang bieden die de inkoopsector opnieuw vorm zal geven.

Eerst zullen we echte cognitieve systemen zien die niet alleen kunnen leren door herhaalde menselijke interacties, maar ook uit zichzelf. Dit zal een echt strategisch leervermogen zijn waardoor het systeem op een hoger niveau kan leren dan alleen het uitvoeren van basistaken. Ze beginnen dus te leren van situaties en niet alleen van instructies.

Van daaruit kan inkoop echt autonoom worden en kan de technologie intuïtief nieuwe situaties leren zonder enige menselijke instructie. Ze kunnen in een nieuwe situatie worden geplaatst of een nieuwe taak krijgen en die met succes uitvoeren. Systemen zullen volledig gebouwd zijn op ingebedde intelligentie, strategische handelingen kunnen verrichten en geavanceerde taken met gemak kunnen uitvoeren. Inkopers zullen vrij zijn om nieuwe kansen te identificeren, categoriestrategieën te heroverwegen en zowel hun producten als hun toeleveringsketens opnieuw te ontwerpen.

Wat betekent dit alles voor de werknemers?

De logische vraag om te stellen na zo’n toekomstgericht routekaart is welke impact het op werknemers zal hebben. Hoe kunnen teams zich aanpassen om ervoor te zorgen dat nieuw talent goed ontwikkeld om succesvol te zijn in een autonoom tijdperk?

“Goede inkoopteams zoeken naar manieren om nieuwe benaderingen te ontwikkelen voor sourcing, leveranciersbeheer, inkoop, en meer.”

In werkelijkheid is de technologische ontwikkeling geen bedreiging voor de werkgelegenheid in de inkoopsector. Technologie wordt altijd met enige terughoudendheid en bezorgdheid benaderd in betrekking tot werkgelegenheid en dit zal op het gebied van autonoom inkopen ook ter discussie worden gesteld. Maar in plaats van een bedreiging te vormen, biedt het een enorme kans voor inkoopprofessionals om een meer strategische rol op zich te nemen. Het doel van werken is nooit geweest om alleen maar papierwerk te verwerken, facturen te matchen en budgetten bij te houden. In plaats daarvan zoeken goede inkoopteams naar manieren om nieuwe benaderingen te ontwikkelen voor sourcing, leveranciersbeheer, inkoop en meer. Nu autonome inkoop zich bezighoudt met het dagelijkse werk krijgen mensen de kans om zich uitsluitend te richten op veranderingen op impactvol strategieniveau.

De oplossing voor het maximaliseren van de voordelen van de technologische vooruitgang is om deze nu te omarmen. Wees realistisch over welke technologieën nu beschikbaar zijn en wat er gaat komen zodat uw team op koers kan blijven. Door uw team de vaardigheden te geven om de technologische ontwikkelingen op de voet te volgen bereidt u hen voor op de overgang naar een volledig strategische rol. Vechten tegen de veranderende trends is voor niemand goed, dus zorg ervoor dat uw team meegroeit.

Andere Blogbeiträge