PRIVACYBELEID VOOR DIENSTEN

Ingangsdatum: 30 juni 2020

Vorige versie: 25 mei 2018

Privacybeleid voor Diensten

In dit Privacybeleid voor Diensten worden de informatieprivacypraktijken beschreven die JAGGAER, LLC en zijn dochterondernemingen (‘JAGGAER’, ‘we’, ‘ons’ of ‘onze’) toepassen wanneer de klanten en leveranciers van JAGGAER onze softwaretoepassingen en -diensten gebruiken (samen de “oplossing”).

De verwerkingsverantwoordelijke voor de informatie die u verstrekt of die wij van u verzamelen wanneer u de oplossing gebruikt, is:

JAGGAER, LLC
3020 Carrington Mill Blvd., Suite 100
Morrisville, NC 27560

Dit Privacybeleid voor Diensten heeft geen betrekking op informatie die door JAGGAER is verzameld voor marketingdoeleinden of wanneer u de oplossing niet gebruikt. Hiervoor geldt ons Privacybeleid voor Marketing beschikbaar op https://www.jaggaer.com/privacy-policy/.

Persoonsgegevens die JAGGAER verwerkt

Bij normaal gebruik van de oplossing kunnen gebruikers van klanten en leveranciers persoonsgegevens in de oplossing invoeren, zoals contactgegevens van bedrijven of, met betrekking tot klanten die de oplossing gebruiken, de rol van een persoon in de organisatie van de klant. Door persoonsgegevens via de oplossing te verstrekken, stemt u in met de opslag, het gebruik en de andere verwerking van deze informatie door JAGGAER in overeenstemming met dit Privacybeleid voor Diensten.

Gebruik en openbaarmaking van persoonsgegevens

JAGGAER behandelt persoonsgegevens als vertrouwelijk en JAGGAER maakt gebruik van de persoonsgegevens die u via de oplossing verstrekt om de oplossing aan u aan te bieden, aan uw verzoeken met betrekking tot de oplossing te voldoen en uw gebruik van de oplossing te verbeteren.

JAGGAER verkoopt geen persoonsgegevens aan derde partijen. JAGGAER zal persoonsgegevens enkel delen met de volgende derde partijen en/of in de volgende omstandigheden:

(i) wanneer we uw schriftelijke toestemming gekregen hebben,

(ii) aan de derde serviceproviders die door JAGGAER zijn goedgekeurd voor het uitvoeren van diensten voor u en namens JAGGAER en voor de doeleinden die worden beschreven in dit Privacybeleid voor Diensten en alleen wanneer er overeenkomsten zijn afgesloten die vereisen dat elke derde partij de privacy en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens die zijn verstrekt, beschermt en alle geldende wetten inzake privacy en gegevensbescherming naleeft;

(iii) wanneer dit, op redelijke wijze, noodzakelijk is om te voldoen aan een juridische procedure, een gerechtelijk bevel, een dagvaarding of huiszoekingsbevel, een overheidsonderzoek of andere juridische vereisten, met inbegrip van het voldoen aan de nationale veiligheidswetten of vereisten inzake rechtshandhaving,

(iv) tijdens een direct of indirect reorganisatieproces, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, fusies, overnames en verkoop van alle of een deel van onze activa of

(v) waar nodig voor de preventie of detectie van misdaden (in elk geval onderhevig aan de geldende wet) of voor het vaststellen van of de verdediging tegen een juridische claim.

JAGGAER gebruikt en deelt informatie die op zichzelf geen persoon, klant of leverancier identificeert (zoals apparaatinformatie of algemene gedragsgegevens), voornamelijk om uw gebruik van de oplossing te verbeteren en voor benchmarkdoeleinden.

Toegang

Als u een werknemer bent van een klant of leverancier die de oplossing gebruikt en u toegang wilt tot persoonsgegevens, of deze wilt corrigeren, wijzigen of onnauwkeurige persoonsgegevens over u wilt verwijderen, richt u eerst uw verzoek tot uw werkgever omdat onze klanten en leveranciers over het algemeen over administratieve rechten beschikken om deze wijzigingen aan te brengen.

Als onze klant, een leverancier of een medewerker van een klant of een leverancier JAGGAER verzoekt onjuiste persoonlijke gegevens te corrigeren, te wijzigen of te verwijderen om te voldoen aan de toepasselijke gegevensbeschermingsvoorschriften, dan zal JAGGAER binnen dertig (30) werkdagen op het verzoek reageren .

Als u rechtstreeks contact wilt opnemen met JAGGAER om toegang te krijgen tot de persoonsgegevens die JAGGAER over u heeft, kunt u uw verzoek naar JAGGAER e-mailen via privacy@jaggaer.com. JAGGAER zal binnen dertig (30) werkdagen op het verzoek reageren. Om uw privacy te beschermen kunnen we u vragen uw identiteit te verifiëren of aanvullende informatie te verstrekken voordat we u toegang geven tot uw gegevens of deze bijwerken.

JAGGAER zal u de informatie die u hebt verzocht via e-mail verstrekken of, indien mogelijk, in een andere door u verzochte vorm. We kunnen verzoeken om bepaalde redenen afwijzen, onder meer als het verzoek onwettig is of als het inbreuk kan maken op handelsgeheimen, intellectuele eigendom of de privacy van een andere gebruiker.   Als JAGGAER besluit om u toegang te weigeren tot een deel van of al uw persoonsgegevens, zal JAGGAER u binnen dertig (30) werkdagen schriftelijk op de hoogte brengen van onze beslissing om u uitleg te geven over onze beslissing en aanwijzingen te geven over hoe u een klacht kunt indienen als u niet tevreden bent over onze beslissing.

Inwoner van Californië?

Als u in Californië woont, kunt u onder de lokale wet aanvullende rechten hebben met betrekking tot ons gebruik van uw persoonsgegevens. De onderstaande informatie is bedoeld om te voldoen aan de California Consumer Privacy Act en andere privacywetten van de staat Californië (al deze wetten worden hier samen de ‘CCPA’ genoemd). Alle bepalingen die zijn opgenomen in de CCPA hebben dezelfde betekenis wanneer ze hier worden gebruikt.

 1. Informatie die we verzamelen

We kunnen informatie verzamelen die u identificeert, betrekking heeft op u, u beschrijft, naar u verwijst of waar u mogelijk mee in verband gebracht kan worden, of op een redelijke manier, direct of indirect, gekoppeld kan worden aan een bepaalde klant of toestel (‘persoonsgegevens’). We hebben de voorbije twaalf (12) maanden meer bepaald de volgende categorieën van persoonsgegevens van klanten verzameld:

 • identificatiemiddelen, zoals uw naam, uniek persoonlijk identificatiemiddel, online identificatiemiddel, Internet Protocol-adres, e-mailadres of andere soortgelijke identificatiemiddelen.
 • categorieën van persoonsgegevens die zijn opgenomen in de California Customer Records-statuten (Cal. Civ. Code § 1798.80(e)), zoals uw naam en telefoonnummer.
 • internet- of soortgelijke netwerkactiviteiten, zoals uw surfgeschiedenis, zoekgeschiedenis of informatie over uw gebruik van een website, applicatie of advertentie.
 • conclusies die getrokken zijn aan de hand van uw persoonsgegevens, zoals een profiel dat uw voorkeuren, trends, neigingen, gedrag en opvattingen reflecteert.
 • professionele of aan werk gekoppelde informatie, zoals uw huidige werknemer, het e-mailadres van het bedrijf en uw functie.
 • commerciële informatie, zoals productregistraties of aangekochte, verkregen of in overweging genomen diensten of de geschiedenis van andere aankopen, gebruiken of tendensen.

We zullen geen aanvullende categorieën van persoonsgegevens verzamelen of de persoonsgegevens die we hebben verzameld niet gebruiken voor aanzienlijk verschillende, niet-gerelateerde of niet-compatibele doeleinden, zonder u dit vooraf te melden. We verkrijgen de categorieën van persoonsgegevens die hierboven worden vernoemd uit de volgende categorieën van bronnen:

 • rechtstreeks van u, wanneer u deze informatie vrijwillig verstrekt.
 • rechtstreeks en onrechtstreeks via uw gebruik van de oplossing.
 1. Uw rechten en keuzes

De CCPA biedt klanten uit Californië bepaalde rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens. In dit deel worden uw CCPA-rechten beschreven en wordt er uitgelegd hoe u deze rechten kunt uitoefenen.

          a. Het recht op kennis

U hebt het recht om te vragen dat we bepaalde informatie over u, met betrekking tot het door ons verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens gedurende de voorbije twaalf maanden, openbaar maken, zoals de specifieke delen van persoonsgegevens die we hebben verzameld, naast alle informatie over onze verkoop of openbaarmaking van uw persoonsgegevens aan derde partijen voor zakelijke doeleinden. Zodra we uw verifieerbaar klantenverzoek ontvangen en bevestigd hebben, zullen we de door u aangevraagde informatie aan u verstrekken.

          b. Recht op verwijderen

U hebt het recht om te vragen dat we persoonsgegevens van u, die we van u gekregen hebben en bewaard hebben, verwijderen, behalve bij bepaalde uitzonderingen. Zodra we uw verifieerbaar klantverzoek ontvangen en bevestigd hebben, zullen we uw persoonsgegevens uit onze dossiers verwijderen (en onze serviceproviders opdragen om deze informatie te verwijderen), tenzij er een uitzondering van toepassing is.

          c. Recht op uitschrijven van de verkoop van persoonsgegevens

We verkopen uw persoonsgegevens, waarnaar er verwezen wordt in dit Privacybeleid voor Diensten, niet aan derde partijen. Als we dat zouden doen, zou u het recht hebben om zich uit te schrijven voor de verkoop van uw persoonsgegevens aan derde partijen. Onder de CCPA bevat ‘verkoop’ de overdracht of het delen van persoonsgegevens met een ander bedrijf, als de overdracht een toegevoegde waarde betekent voor het ontvangend bedrijf, zelfs als er geen uitwisseling van geld plaatsvindt. Nogmaals, we verkopen uw persoonsgegevens, waarnaar er verwezen wordt in dit Privacybeleid voor Diensten, niet aan derde partijen. We verkopen geen persoonsgegevens van klanten jonger dan 16 zonder bevestiging van goedkeuring.

         d. Recht op niet-discriminatie

We zullen u niet discrimineren voor het uitoefenen van uw CCPA-rechten.

Dien een verzoek in via onderstaande contactgegevens. Het is mogelijk dat u aanvullende informatie moet verstrekken om uw verzoek te verifiëren, zoals het verstrekken van bepaalde gegevenselementen, zodat we kunnen nagaan of ze overeenstemmen met de persoonsgegevens die we reeds hebben. We zullen deze aanvullende informatie alleen gebruiken voor het verwerken van uw verzoek. U kunt een bevoegd vertegenwoordiger aanstellen om in bepaalde omstandigheden een verzoek namens u in te dienen.

 1. Verduidelijking

U kunt een overzicht aanvragen waarin uw categorieën persoonsgegevens worden vermeld die we met derde partijen hebben gedeeld voor hun directmarketingdoeleinden in het voorgaande kalenderjaar. Dien, om dit overzicht aan te vragen, uw verzoek in op https://www.jaggaer.com/trustcenter/privacy/inquiry/. U ontvangt binnen de dertig dagen een reactie.  Op dit moment deelt JAGGAER geen persoonsgegevens, waarnaar er verwezen wordt in dit Privacybeleid voor diensten, met derde partijen voor hun direct-marketingdoeleinden.

Privacyverklaring van JAGGAER met betrekking tot het EU-US Privacy Shield en het Swiss-US Privacy Shield

Als u zich in de Europese Unie, het VK of in Zwitserland bevindt, geeft dit gedeelte van het Privacybeleid voor Diensten aan dat uw persoonlijke gegevens mogelijk in de Verenigde Staten worden verwerkt. JAGGAER voldoet aan de toepasselijke bepalingen van het EU-US Privacy Shield en het Swiss-US Privacy Shield zoals bepaald door het Amerikaanse ministerie van Handel met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonsgegevens die respectievelijk vanuit de Europese Unie, het VK en Zwitserland naar de Verenigde Staten worden overgedragen. JAGGAER heeft aan het ministerie van Handel verklaard dat het zich houdt aan de beginselen van het Privacy Shield. Als er een conflict is tussen de voorwaarden van dit Privacybeleid voor Diensten en de beginselen van het Privacy Shield, zijn de beginselen van het Privacy Shield van toepassing. Ga voor meer informatie over het Privacy Shield-programma en om de certificering van JAGGAER te bekijken naar: https://www.privacyshield.gov/.

Klachtenafhandeling; geschillenbeslechting

In overeenstemming met de beginselen van het EU-US en Swiss-US Privacy Shield verbindt JAGGAER zich ertoe klachten over uw privacy en onze verzameling of gebruik van uw persoonsgegevens op te lossen. Personen met vragen of klachten over dit Privacybeleid voor Diensten kunnen contact opnemen met JAGGAER via privacy@jaggaer.com.

JAGGAER streeft er ook naar om onopgeloste privacyklachten die vallen onder het EU-US en het Swiss-US Privacy Shield te verwijzen naar een onafhankelijk geschillenbeslechtingsmechanisme, het BBB EU PRIVACY SHIELD, een non-profitaanbieder van alternatieve geschillenbeslechting in de Verenigde Staten die wordt beheerd door de Council of Better Business Bureaus. Als u niet tijdig wordt geïnformeerd over uw klacht of als uw klacht niet naar tevredenheid wordt behandeld, ga dan naar www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/ voor meer informatie en om een ​​klacht in te dienen. Bovendien kan een individu, in overeenstemming met het EU-US Privacy Shield, onder bepaalde voorwaarden bindende arbitrage inroepen.

Onderzoeken; handhaving; aansprakelijkheid

Als gevolg van de naleving door JAGGAER van de beginselen van het EU-US en het Swiss-US Privacy Shield, is JAGGAER onderworpen aan de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de Federal Trade Commission. In het geval van overdracht aan derde partijen van gegevens van EU-individuen die zijn ontvangen krachtens de beginselen van het EU-US en het Swiss-US Privacy Shield, is JAGGAER mogelijk aansprakelijk.

Contactinformatie

U kunt op elk moment contact opnemen met JAGGAER met vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid voor Diensten of om een van uw rechten uit te oefenen via privacy@jaggaer.com.  U kunt ook met ons communiceren via:

JAGGAER, LLC
Attention: General Counsel
3020 Carrington Mill Blvd. Suite 100
Morrisville, NC 27560

Gratis nummer CCPA: 1-866-467-8688, voer servicecode 987# in

Als u zich in de Europese Unie bevindt en vragen hebt over dit Privacybeleid voor Diensten, kunt u ook contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van het land waar u woont (zie http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080).

Dataretentie

We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zolang we deze nodig hebben voor legitieme bedrijfsdoeleinden en zoals toegestaan ​​door de van toepassing zijnde wetgeving en elk tijdskader dat is beschreven in de toepasselijke klant- of leveranciersovereenkomst.

Beveiliging

De veiligheid van uw gegevens, inclusief persoonsgegevens, is erg belangrijk voor JAGGAER. JAGGAER onderhoudt een uitgebreid, schriftelijk informatiebeveiligingsprogramma dat administratieve, technische en fysieke beveiligingen bevat die zijn ontworpen om uw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, diefstal en verlies, inclusief fysieke en logische toegangscontroles, firewalls, inbraakdetectiesystemen, netwerk- en databasemonitoring, antivirussystemen en back-upsystemen. JAGGAER beperkt de toegang tot uw gegevens tot personen die een specifiek zakelijk doel hebben voor het verwerken van uw gegevens. De medewerkers van JAGGAER die fysieke toegang tot persoonsgegevens krijgen, zijn verplicht om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van die informatie te beschermen en krijgen training en instructies over hoe ze dit moeten doen. Met betrekking tot het gebruik van de oplossing door de klant, ontwerpt JAGGAER de oplossing zodat gebruikerstoegangscontroles worden afgedwongen en onze klanten worden geautoriseerd en verantwoordelijk zijn voor het juist configureren van deze instellingen.

Begrijp echter dat de veiligheid bij overdracht van gegevens over het internet nooit 100% gegarandeerd kan worden. Als gevolg daarvan kunnen we de veiligheid van de informatie die u naar ons stuurt niet verzekeren of garanderen en u begrijpt dat uw overdracht van informatie aan ons, op eigen risico is.

Wijzigingen in ons Privacybeleid voor Diensten

Dit Privacybeleid voor Diensten gaat van kracht en is actueel vanaf de datum die bovenaan deze pagina wordt vermeld. JAGGAER behoudt zich het recht voor om elk deel van dit Privacybeleid voor Diensten van tijd tot tijd aan te passen aan wijzigingen in de technologie, wettelijke verplichtingen en praktijken voor informatieverwerking. JAGGAER zal u op de hoogte brengen van enige wijziging in dit Privacybeleid voor Diensten door de datum waarop het voor het laatst is bijgewerkt bovenaan deze pagina aan te geven. We zullen u schriftelijk op de hoogte brengen voordat enige wezenlijke verandering van kracht wordt, zodat u tijd heeft om de voorwaarden van het herziene Privacybeleid voor Diensten te bekijken voordat de wijzigingen van kracht worden.