PRIVACYBELEID VOOR MARKETING

Ingangsdatum: 30 juni 2020

Vorige versie: 25 mei 2018

In dit Privacybeleid voor Marketing wordt de  informatie beschreven die JAGGAER, LLC en zijn dochterondernemingen (‘JAGGAER’, ‘we’, ‘ons’ of ‘onze’) over u verzamelt als bezoeker van onze website op https://www.jaggaer.com en krijgt u informatie over hoe JAGGAER deze informatie gebruikt en uw keuzes met betrekking tot bepaalde soorten van verwerking.

De verwerkingsverantwoordelijke voor de informatie die u ons verstrekt of die wij van u als bezoeker van onze website verzamelen, is:

JAGGAER, LLC
3020 Carrington Mill Blvd., Suite 100
Morrisville, NC 27560

Dit Privacybeleid voor Marketing is niet van toepassing op informatie of gegevens die door JAGGAER worden verzameld wanneer u de softwaretoepassingen en diensten van JAGGAER gebruikt. Neem een kijkje op https://www.jaggaer.com/service-privacy-policy/ voor die informatie.

Persoonsgegevens die JAGGAER verwerkt

JAGGAER verzamelt persoonsgegevens van u wanneer u onze website bezoekt en wanneer u ze vrijwillig verstrekt. Op bepaalde pagina’s kunt u bijvoorbeeld kiezen om JAGGAER uw naam, e-mailadres, telefoonnummer of andere informatie te verstrekken, en om details over JAGGAER op te vragen, inclusief informatie over de softwaretoepassingen en diensten van JAGGAER. Met deze informatie kan JAGGAER nader contact met u opnemen na uw bezoek.

JAGGAER verzamelt ook informatie over uw gebruik, zoals hoe u en uw apparaat werken met onze website. We kunnen bijvoorbeeld bijhouden welke pagina’s u op onze website bezoekt. Deze informatie helpt ons bij het analyseren en verbeteren van onze website.

Gebruik en openbaarmaking van persoonsgegevens

We gebruiken de persoonsgegevens die we verzamelen om:

(i) onze website aan te bieden,

(ii) vragen te beantwoorden,

(iii) reclame te maken voor onze diensten,

(iv) onze website en onze diensten te verbeteren en

(v) voor andere legitieme zakelijke doeleinden.

JAGGAER verkoopt geen persoonsgegevens die via zijn website zijn verzameld.

JAGGAER zal persoonsgegevens alleen delen met de volgende derde partijen en/of in de volgende omstandigheden:

(i) wanneer we van u schriftelijke toestemming gekregen hebben,

(ii) aan de derde serviceproviders die door JAGGAER zijn goedgekeurd voor het uitvoeren van diensten voor de doeleinden die worden beschreven in dit Privacybeleid voor Marketing en alleen wanneer er overeenkomsten zijn afgesloten die vereisen dat elke derde partij de privacy en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens die zijn verstrekt, beschermt en alle geldende wetten inzake privacy en gegevensbescherming naleeft,

(iii) aan de derde partners met wie JAGGAER samenwerkt om aanvullende diensten voor u beschikbaar te maken en alleen wanneer er overeenkomsten zijn afgesloten die vereisen dat elke derde partij de privacy en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens die zijn verstrekt, beschermt en alle geldende wetten inzake privacy en gegevensbescherming naleeft;

(iv) wanneer dit, op redelijke wijze, noodzakelijk is om te voldoen aan een juridische procedure, een gerechtelijk bevel, een dagvaarding of huiszoekingsbevel, een overheidsonderzoek of andere juridische vereisten, met inbegrip van het voldoen aan de nationale veiligheidswetten of vereisten inzake de rechtshandhaving,

(v) tijdens een direct of indirect reorganisatieproces, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, fusies, overnames en de verkoop van alle of een deel van onze activa, of

(vi) waar nodig voor de preventie of detectie van misdaden (in elk geval onderhevig aan de geldende wet) of voor het vaststellen van of de verdediging tegen een juridische claim.

Gebruik van de websites van JAGGAER

JAGGAER of door JAGGAER geautoriseerde derde serviceproviders kunnen uw activiteiten, voorkeuren en gegevens met betrekking tot uw gebruik van onze website observeren. JAGGAER gebruikt deze verzamelde of geregistreerde informatie om technische problemen van de website te diagnosticeren. JAGGAER of onze geautoriseerde derde serviceproviders gebruiken deze informatie ook om geaggregeerde verkeerspatronen op onze website bij te houden.

Cookies

JAGGAER gebruikt ‘cookies’ en andere gelijkaardige technologieën om informatie te verzamelen via onze website.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die naar uw webbrowser worden verzonden of die vanuit uw webbrowser of vanaf de harde schijf van uw computer worden geopend.  Een cookie bevat doorgaans de naam van het domein (internetlocatie) waarvan de cookie afkomstig is, de ‘levensduur’ van de cookie (d.w.z. wanneer deze verloopt) en een willekeurig gegenereerd uniek nummer of een soortgelijk identificatiemiddel. Een cookie kan ook informatie over uw computer bevatten, zoals de gebruikersinstellingen, surfgeschiedenis en activiteiten die worden uitgevoerd tijdens het gebruik van onze website. JAGGAER gebruikt geen cookies om andere informatie op de harde schijf van uw computer te lezen.

We gebruiken eerstepartijcookies en derdepartijcookies. Eerstepartijcookies worden door ons rechtstreeks op uw apparaat geplaatst. Wij gebruiken bijvoorbeeld eerstepartijcookies om onze website aan te passen aan de taalvoorkeuren van uw browser en om uw gebruik van onze website beter te begrijpen. Derdepartijcookies worden op uw apparaat geplaatst door onze partners en serviceproviders. We gebruiken bijvoorbeeld derdepartijcookies om de gebruikersaantallen op onze website te meten.

We kunnen sessiecookies of permanente cookies gebruiken. Sessiecookies duren alleen totdat u uw browser sluit. We gebruiken sessiecookies om verschillende redenen, waaronder om meer te weten te komen over uw gebruik van onze website tijdens één enkele browsersessie en om u te helpen onze website efficiënter te gebruiken. Permanente cookies hebben een langere levensduur en worden niet automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit. Dit soort cookies wordt voornamelijk gebruikt voor analytische doeleinden.

JAGGAER maakt ook gebruik van webbakens, of transparante GIF-bestanden, verstrekt door onze serviceprovider om activiteiten op onze site te melden. De webbakens helpen ons onze online advertenties te beheren en de effectiviteit ervan te meten. Met deze bestanden kan onze serviceprovider een cookie in uw webbrowser herkennen, waardoor wij kunnen zien welke advertenties het meest effectief zijn.

U kunt uw browser instellen om cookies te weigeren of om u te waarschuwen voordat er een cookie wordt geplaatst. In die rechtsgebieden waar er actieve toestemming vereist is, maakt JAGGAER gebruik van ‘pop-ups’ om een ​​dergelijke toestemming te verkrijgen. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Houd er rekening mee dat wijzigingen die u aanbrengt in uw cookievoorkeuren, het browsen op onze website een minder bevredigende ervaring kunnen maken. In sommige gevallen zult u zelfs merken dat u geheel of gedeeltelijk niet in staat bent om onze website te gebruiken.

Lees voor meer informatie over ons gebruik van cookies ons Cookiebeleid op https://www.jaggaer.com/cookie-policy/.  Ga voor meer informatie over cookies in het algemeen en andere technologieën voor het verzamelen van gegevens naar www.allaboutcookies.org.

Retargeting

Retargeting maakt gebruik van informatie die is verzameld over het surfgedrag van een persoon, zoals de pagina’s die zijn bezocht of de zoekopdrachten die zijn uitgevoerd. Deze informatie wordt gebruikt om voor u relevantere informatie weer te geven op de JAGGAER-website en andere websites. Deze informatie wordt ook gebruikt om JAGGAER-vacatures voor u weer te geven als u onze loopbaanpagina hebt bezocht. De verzamelde informatie wordt alleen gekoppeld aan een cookie-ID (alfanumeriek getal). De informatie die wordt gebruikt voor retargeting is afkomstig van JAGGAER of van externe uitgevers van websites.

Hoe zit het met Do Not Track-signalen?

Sommige webbrowsers (inclusief Safari, Internet Explorer, Firefox en Chrome) hebben een functie ‘Do Not Track’ (‘DNT’) die een website laat weten dat een gebruiker niet wil dat zijn of haar online activiteit wordt gevolgd.  Als een website die reageert op een DNT-signaal een DNT-signaal ontvangt, kan de browser verhinderen dat de website bepaalde informatie over de gebruiker van de browser verzamelt.  Niet alle browsers bieden een DNT-optie en DNT-signalen zijn nog niet uniform.  Om deze reden reageren veel bedrijven, waaronder JAGGAER, niet op DNT-signalen.

Functies en widgets voor sociale media

Onze website bevat functies voor sociale media, zoals de Facebook-knop ‘Vind ik leuk’ en widgets, zoals de knop ‘Deel dit’ of interactieve miniprogramma’s die op onze sites draaien. Deze functies kunnen uw IP-adres verzamelen, vastleggen welke pagina u op onze sites bezoekt en kunnen een cookie instellen om de functie correct te laten werken. Functies en widgets voor sociale media worden gehost door een derde partij of worden rechtstreeks op onze website gehost. Uw interacties met deze functies worden beheerst door het privacybeleid van het bedrijf dat die functies verstrekt.

Afmelden; Toegang

Als u op enig moment na het registreren voor informatie van gedachten verandert over het ontvangen van informatie van ons, klikt u op de link ‘afmelden’ in de mededeling of stuurt u ons een verzoek via privacy@jaggaer.com om uw nieuwe keuze op te geven. Let op: dit betekent niet dat u geen transactionele berichten ontvangt.

Als u van mening bent dat de informatie die wij over u hebben onnauwkeurig is of als u van mening bent dat we niet langer het recht hebben om deze te gebruiken en een rectificatie of schrapping ervan wilt aanvragen, of bezwaar tegen de verwerking ervan wilt indienen, neem dan contact met ons op via privacy@jaggaer.com. JAGGAER zal binnen dertig (30) werkdagen op het verzoek reageren.

JAGGAER zal u de informatie die u hebt verzocht via e-mail verstrekken of, indien mogelijk, in een andere door u verzochte vorm.   Om uw privacy te beschermen kunnen we u vragen uw identiteit te verifiëren of aanvullende informatie te verstrekken voordat we u toegang geven tot uw gegevens of deze bijwerken. We kunnen verzoeken om bepaalde redenen afwijzen, onder meer als het verzoek onwettig is of als het inbreuk kan maken op handelsgeheimen, intellectuele eigendom of de privacy van een andere gebruiker. Als JAGGAER besluit om u toegang te weigeren tot een deel van of al uw persoonsgegevens, zal JAGGAER u binnen dertig (30) werkdagen schriftelijk op de hoogte brengen van onze beslissing om u uitleg te geven over onze beslissing en aanwijzingen te geven over hoe u een klacht kunt indienen als u niet tevreden bent over onze beslissing.

Privacy van kinderen

We verzamelen niet bewust persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar, omdat ze onze website niet mogen gebruiken.  Als u weet dat een gebruiker jonger is dan 18, neem dan contact met ons op via privacy@jaggaer.com.

Inwoner van Californië?

Als u in Californië woont, kunt u onder de lokale wet aanvullende rechten hebben met betrekking tot ons gebruik van uw persoonsgegevens. De onderstaande informatie is bedoeld om te voldoen aan de California Consumer Privacy Act en andere privacywetten van de staat Californië (al deze wetten worden hier samen de ‘CCPA’ genoemd). Alle bepalingen die zijn opgenomen in de CCPA hebben dezelfde betekenis wanneer ze hier worden gebruikt.

 1. Informatie die we verzamelen

We kunnen informatie verzamelen die u identificeert, betrekking heeft op u, u beschrijft, naar u verwijst of waar u mogelijk mee in verband gebracht kan worden, of op een redelijke manier, direct of indirect, gekoppeld kan worden aan een bepaalde klant of toestel (‘persoonsgegevens’). We hebben de voorbije twaalf (12) maanden meer bepaald de volgende categorieën van persoonsgegevens van klanten verzameld:

 • identificatiemiddelen, zoals uw naam, uniek persoonlijk identificatiemiddel, online identificatiemiddel, Internet Protocol-adres, e-mailadres of andere soortgelijke identificatiemiddelen.
 • categorieën van persoonsgegevens die zijn opgenomen in de California Customer Records-statuten (Cal. Civ. Code § 1798.80(e)), zoals uw naam en telefoonnummer.
 • professionele of aan werk gekoppelde informatie, zoals uw huidige werknemer, het e-mailadres van het bedrijf en uw functie.
 • internet- of soortgelijke netwerkactiviteiten, zoals uw surfgeschiedenis, zoekgeschiedenis of informatie over uw gebruik van een website, applicatie of advertentie.
 • conclusies die getrokken zijn aan de hand van uw persoonsgegevens, zoals een profiel dat uw voorkeuren, trends, neigingen, gedrag en opvattingen reflecteert.
 • commerciële informatie, zoals productregistraties of aangekochte, verkregen of in overweging genomen diensten of de geschiedenis van andere aankopen, gebruiken of tendensen.
 • internet- of soortgelijke netwerkactiviteiten, zoals surfgeschiedenis, zoekgeschiedenis of informatie over de interactie van een klant met online diensten en digitale advertenties.

We zullen geen aanvullende categorieën van persoonsgegevens verzamelen of de persoonsgegevens die we hebben verzameld niet gebruiken voor aanzienlijk verschillende, niet-gerelateerde of niet-compatibele doeleinden, zonder u dit vooraf te melden. We verkrijgen de categorieën van persoonsgegevens die hierboven worden vernoemd uit de volgende categorieën van bronnen:

 • rechtstreeks van u, wanneer u deze informatie vrijwillig verstrekt.
 • rechtstreeks en onrechtstreeks door uw gebruik van onze website (of een website van een dochteronderneming).
 • van onze serviceproviders of hun agenten.
 1. Uw rechten en keuzes

De CCPA biedt klanten bepaalde rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens. In dit deel worden uw CCPA-rechten beschreven en wordt er uitgelegd hoe u deze rechten kunt uitoefenen.

          a. Het recht op kennis

U hebt het recht om te vragen dat we bepaalde informatie over u, met betrekking tot het door ons verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens gedurende de voorbije twaalf maanden, openbaar maken, zoals de specifieke delen van persoonsgegevens die we hebben verzameld, naast alle informatie over onze verkoop of openbaarmaking van uw persoonsgegevens aan derde partijen voor zakelijke doeleinden. Zodra we uw verifieerbaar klantenverzoek ontvangen en bevestigd hebben, zullen we de door u aangevraagde informatie aan u verstrekken.

          b. Recht op verwijderen

U hebt het recht om te vragen dat we persoonsgegevens van u, die we van u gekregen hebben en bewaard hebben, verwijderen, behalve bij bepaalde uitzonderingen. Zodra we uw verifieerbaar klantverzoek ontvangen en bevestigd hebben, zullen we uw persoonsgegevens uit onze dossiers verwijderen (en onze serviceproviders opdragen om deze informatie te verwijderen), tenzij er een uitzondering van toepassing is.

          c. Recht op uitschrijven van de verkoop van persoonsgegevens

We verkopen uw persoonsgegevens waarnaar er verwezen wordt in dit Privacybeleid voor Marketing, niet. Als we dat zouden doen, zou u het recht hebben om zich uit te schrijven voor de verkoop van uw persoonsgegevens aan derde partijen. Onder de CCPA bevat ‘verkoop’ de overdracht of het delen van persoonsgegevens met een ander bedrijf, als de overdracht een toegevoegde waarde betekent voor het ontvangend bedrijf, zelfs als er geen uitwisseling van geld plaatsvindt. Nogmaals, we verkopen geen persoonsgegevens aan derde partijen. We verkopen geen persoonsgegevens van klanten jonger dan 16 zonder bevestiging van goedkeuring.

         d. Recht op niet-discriminatie

We zullen u niet discrimineren voor het uitoefenen van uw CCPA-rechten.

Dien een verzoek in via onderstaande contactgegevens. Het is mogelijk dat u aanvullende informatie moet verstrekken om uw verzoek te verifiëren, zoals het verstrekken van bepaalde gegevenselementen, zodat we kunnen nagaan of ze overeenstemmen met de persoonsgegevens die we reeds hebben. We zullen deze aanvullende informatie alleen gebruiken voor het verwerken van uw verzoek. U kunt een bevoegd vertegenwoordiger aanstellen om in bepaalde omstandigheden een verzoek namens u in te dienen.

 1. Verduidelijking

U kunt een overzicht aanvragen waarin uw categorieën persoonsgegevens worden vermeld die we met derde partijen hebben gedeeld voor hun directmarketingdoeleinden in het voorgaande kalenderjaar. Dien, om dit overzicht aan te vragen, uw verzoek in op https://www.jaggaer.com/trustcenter/privacy/inquiry/. U ontvangt binnen de dertig dagen een reactie.  Op dit moment deelt JAGGAER geen persoonsgegevens met derde partijen voor hun directmarketingdoeleinden.

Privacyverklaring van JAGGAER met betrekking tot het EU-US Privacy Shield en het Swiss-US Privacy Shield

Als u zich in de Europese Unie, het VK of in Zwitserland bevindt, wordt u in dit gedeelte van het Privacybeleid voor Marketing ervan op de hoogte gesteld dat uw persoonsgegevens mogelijk in de Verenigde Staten verwerkt kunnen worden. JAGGAER voldoet aan de toepasselijke bepalingen van het EU-US Privacy Shield en het Swiss-US Privacy Shield zoals bepaald door het Amerikaanse ministerie van Handel met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonsgegevens die respectievelijk vanuit de Europese Unie, het VK en Zwitserland naar de Verenigde Staten worden overgedragen. JAGGAER heeft aan het ministerie van Handel verklaard dat het zich houdt aan de beginselen van het Privacy Shield. Als er een conflict is tussen de voorwaarden van dit Privacybeleid voor Marketing en de beginselen van het Privacy Shield, zijn de beginselen van het Privacy Shield van toepassing. Ga voor meer informatie over het Privacy Shield-programma en om de certificering van JAGGAER te bekijken naar: https://www.privacyshield.gov/.

Klachtenafhandeling; geschillenbeslechting

In overeenstemming met de beginselen van het EU-US en Swiss-US Privacy Shield verbindt JAGGAER zich ertoe klachten over uw privacy en onze verzameling of gebruik van uw persoonsgegevens op te lossen. Personen met vragen of klachten over dit Privacybeleid voor Marketing kunnen contact opnemen met JAGGAER via privacy@jaggaer.com.

JAGGAER streeft er ook naar om onopgeloste privacyklachten die vallen onder het EU-US en het Swiss-US Privacy Shield te verwijzen naar een onafhankelijk geschillenbeslechtingsmechanisme, het BBB EU PRIVACY SHIELD, een non-profitaanbieder van alternatieve geschillenbeslechting in de Verenigde Staten die wordt beheerd door de Council of Better Business Bureaus. Als u niet tijdig wordt geïnformeerd over uw klacht of als uw klacht niet naar tevredenheid wordt behandeld, ga dan naar www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/ voor meer informatie en om een ​​klacht in te dienen. Bovendien kan een individu, in overeenstemming met het EU-US Privacy Shield, onder bepaalde voorwaarden bindende arbitrage inroepen.

Onderzoeken; handhaving; aansprakelijkheid

Als gevolg van de naleving door JAGGAER van de beginselen van het EU-US en het Swiss-US Privacy Shield, is JAGGAER onderworpen aan de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de Federal Trade Commission. In het geval van overdracht aan derde partijen van gegevens van EU-individuen die zijn ontvangen krachtens de beginselen van het EU-US en het Swiss-US Privacy Shield, is JAGGAER mogelijk aansprakelijk.

Contactinformatie

U kunt op elk moment contact opnemen met JAGGAER met vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid voor Marketing of om een van uw rechten uit te oefenen via privacy@jaggaer.com. U kunt ook met ons communiceren via:

JAGGAER, LLC
Attention: General Counsel
3020 Carrington Mill Blvd. Suite 100
Morrisville, NC 27560

Gratis nummer CCPA: 1-866-467-8688, voer servicecode 987# in

Als u zich in de Europese Unie bevindt en vragen hebt over dit Privacybeleid voor Marketing, kunt u ook contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van het land waar u woont (zie http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080).

Dataretentie

We bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang we deze nodig hebben voor legitieme bedrijfsdoeleinden en zoals toegestaan ​​door de van toepassing zijnde wetgeving.

Beveiliging

JAGGAER onderhoudt een uitgebreid, schriftelijk informatiebeveiligingsprogramma dat administratieve, technische en fysieke beveiligingen naar industriestandaarden bevat die zijn ontworpen om uw informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, diefstal en verlies.

JAGGAER beperkt de toegang tot persoonsgegevens tot die personen en geautoriseerde serviceproviders die een specifiek zakelijk doel hebben voor het behouden en verwerken van dergelijke informatie. De werknemers van JAGGAER aan wie fysieke toegang tot persoonsgegevens is verleend, worden bewust gemaakt van hun verantwoordelijkheden om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van die informatie te beschermen en hebben training en instructies ontvangen over hoe ze dit moeten doen.

Begrijp echter dat de veiligheid bij overdracht van gegevens over het internet nooit 100% gegarandeerd kan worden. Als gevolg daarvan kunnen we de veiligheid van de informatie die u naar ons stuurt niet verzekeren of garanderen en u begrijpt dat uw overdracht van informatie aan ons, op eigen risico is.

Wijzigingen in ons Privacybeleid voor Marketing

Dit Privacybeleid voor Marketing gaat van kracht vanaf de datum die bovenaan deze pagina wordt vermeld. JAGGAER behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid voor Marketing van tijd tot tijd aan te passen aan wijzigingen in de technologie, wettelijke verplichtingen en procedures inzake de behandeling van informatie.

JAGGAER zal u op de hoogte brengen van enige wijziging in dit Privacybeleid voor Marketing door de ingangsdatum en de datum waarop het voor het laatst is bijgewerkt bovenaan deze pagina aan te geven. We zullen u schriftelijk op de hoogte brengen voordat enige belangrijke wijziging van kracht gaat, zodat u tijd hebt om de wijziging te beoordelen en te beslissen of u onze website wilt blijven gebruiken onder de voorwaarden van het herziene Privacybeleid voor Marketing.