Marketing Privacybeleid

Ingangsdatum: 25 mei 2018
Vorige versie: 27 juli 2017


Dit Privacybeleid voor Marketing en de Gebruiksvoorwaarden van de Website beschrijft de informatie die SciQuest, Inc., onder de handelsnaam JAGGAER en zijn dochterondernemingen, waaronder BravoSolution en Pool4Tool, (“JAGGAER”) verzamelt over u als bezoeker van onze website op https://www.jaggaer.com en informeert u hoe JAGGAER deze informatie gebruikt en beschrijft uw keuzes met betrekking tot bepaalde soorten verwerking.

De verwerkingsverantwoordelijke voor de informatie die u ons verstrekt of die wij van u als bezoeker van onze website verzamelen, is:

SciQuest, Inc., onder de handelsnaam JAGGAER
3020 Carrington Mill Blvd., Suite 100
Morrisville, NC 27560

Dit Privacybeleid voor Marketing is niet van toepassing op informatie of gegevens die door JAGGAER worden verzameld wanneer u de softwaretoepassingen en diensten van JAGGAER gebruikt. Zie

https://www.jaggaer.com/service-privacy-policy/nl/.

Persoonlijke informatie in JAGGAER-processen

JAGGAER verzamelt persoonlijke informatie over u wanneer u onze website bezoekt en wanneer u deze vrijwillig verstrekt. Op bepaalde pagina’s kunt u bijvoorbeeld kiezen om JAGGAER uw naam, e-mailadres, telefoonnummer of andere informatie te verstrekken, en om details over JAGGAER op te vragen, inclusief informatie over de softwaretoepassingen en diensten van JAGGAER. Met deze informatie kan JAGGAER nader contact met u opnemen na uw bezoek.

Gebruik en openbaarmaking van persoonlijke informatie

JAGGAER verkoopt geen persoonlijke informatie die via zijn website is verzameld.

JAGGAER deelt geen persoonlijke informatie met externen tenzij: (i) schriftelijk door u geautoriseerd, (ii) de externen dienstverleners zijn die door JAGGAER gemachtigd zijn om diensten te verlenen voor de doeleinden die worden beschreven in dit Privacybeleid voor Marketing, en alleen wanneer er overeenkomsten zijn die vereisen dat elk externe partij de privacy en vertrouwelijkheid van de persoonlijke informatie die wordt gedeeld beschermt en voldoet aan alle toepasselijke privacy- en gegevensbeschermingswetten; (iii) de externen partners zijn waarmee JAGGAER samenwerkt om aanvullende diensten aan u beschikbaar te stellen en alleen wanneer er overeenkomsten zijn die vereisen dat elk externe partij de privacy en vertrouwelijkheid van de persoonlijke informatie die wordt gedeeld beschermt en voldoet aan alle toepasselijke privacy- en gegevensbeschermingswetten; (iv) het redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan een juridisch proces, zoals een gerechtelijk bevel, dagvaarding of huiszoekingsbevel, overheidsonderzoek of andere wettelijke vereisten, inclusief om te voldoen aan de nationale veiligheids- of wetshandhavingsvereisten, of (v) noodzakelijk voor de preventie of opsporing van misdaad (altijd afhankelijk van het toepasselijke recht) of om een ​​rechtsvordering vast te stellen of te verdedigen.

Gebruik van de websites van JAGGAER

JAGGAER of door JAGGAER geautoriseerde dienstverleners kunnen uw activiteiten, voorkeuren en gegevens met betrekking tot uw gebruik van onze websites observeren. JAGGAER gebruikt deze verzamelde of geregistreerde informatie om technische problemen met de website te diagnosticeren. JAGGAER of onze geautoriseerde dienstverleners gebruiken deze informatie ook om geaggregeerde verkeerspatronen op onze websites bij te houden.

Cookies

JAGGAER gebruikt technologie die veel andere ook websites gebruiken, inclusief ‘cookies’, om informatie te verzamelen.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden verzonden naar of geopend via uw webbrowser of de harde schijf van uw computer.  Een cookie bevat meestal de naam van het domein (internetlocatie) van waaruit de cookie komt, de ‘levensduur’ van de cookie (dat wil zeggen wanneer deze verloopt) en een willekeurig gegenereerd uniek nummer of een soortgelijk identificator. Een cookie kan ook informatie over uw computer bevatten, zoals gebruikersinstellingen, browsegeschiedenis en activiteiten die worden uitgevoerd tijdens het gebruik van onze website. JAGGAER gebruikt geen cookies om andere informatie op de harde schijf van uw computer te lezen.

We gebruiken first-party cookies en third-party cookies. First-party cookies worden door ons rechtstreeks op uw apparaat geplaatst. Wij gebruiken bijvoorbeeld first-party cookies om onze website aan te passen aan de taalvoorkeuren van uw browser en om uw gebruik van onze website beter te begrijpen. Third-party cookies worden op uw apparaat geplaatst door onze partners en dienstverleners. We gebruiken bijvoorbeeld third-party cookies om gebruikersaantallen op onze website te meten.

Sessiecookies duren alleen totdat u uw browser sluit. We gebruiken sessiecookies om verschillende redenen, waaronder om meer te leren over uw gebruik van onze website tijdens één enkele browsersessie en om u te helpen onze website efficiënter te gebruiken. Persistente cookies hebben een langere levensduur en worden niet automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit. Dit soort cookies wordt voornamelijk gebruikt voor analytische doeleinden.

JAGGAER maakt ook gebruik van web beacons, of transparante GIF-bestanden, verstrekt door onze dienstverlener om activiteiten op onze site te melden. De web beacons helpen ons onze online advertenties te beheren en de effectiviteit ervan te meten. Met deze bestanden kan onze dienstverlener een cookie in uw webbrowser herkennen, waardoor wij kunnen zien welke advertenties het meest effectief zijn.

U kunt uw browser instellen om cookies te weigeren of om u te waarschuwen voordat een cookie wordt geplaatst. In die rechtsgebieden waar actieve toestemming vereist is, maakt JAGGAER gebruik van “pop-ups” om een ​​dergelijke toestemming te verkrijgen. Houd er rekening mee dat wijzigingen die u aanbrengt in uw cookievoorkeuren, het browsen op onze website een minder bevredigende ervaring kunnen maken. In sommige gevallen kunt u zelfs merken dat u geheel of gedeeltelijk niet in staat bent om onze website te gebruiken.

Ga voor meer informatie over cookies en andere technologie voor het verzamelen van gegevens naar www.allaboutcookies.org.

Retargeting

Retargeting maakt gebruik van informatie die is verzameld over het surfgedrag van een persoon, zoals de pagina’s die zijn bezocht of de zoekopdrachten die ze werden uitgevoerd. Deze informatie wordt gebruikt om voor u relevantere informatie weer te geven op de JAGGAER-website. Deze informatie wordt ook gebruikt om JAGGAER-vacatures voor u weer te geven als u onze loopbaanpagina hebt bezocht. De verzamelde informatie is alleen gekoppeld aan een anonieme cookie-identificator (alfanumeriek nummer); het bevat geen informatie die kan worden teruggekoppeld naar een bepaalde persoon, zoals hun naam, adres of creditcardnummer. De informatie die wordt gebruikt voor retargeting is afkomstig van JAGGAER of van externe uitgevers van websites.

Hoe zit het met Do Not Track-signalen?

Sommige webbrowsers (inclusief Safari, Internet Explorer, Firefox en Chrome) hebben een functie “Do Not Track”, of “Niet volgen” (“DNT“) die een website laat weten dat een gebruiker zijn of haar online activiteit niet wil laten volgen.  Als een website die reageert op een DNT-signaal een DNT-signaal ontvangt, kan de browser die website blokkeren voor het verzamelen van bepaalde informatie over de gebruiker van de browser.  Niet alle browsers bieden een DNT-optie en DNT-signalen zijn nog niet uniform.  Om deze reden reageren veel bedrijven, waaronder JAGGAER, niet op DNT-signalen.

Functies en widgets voor sociale media

Onze website bevat functies voor sociale media, zoals de Facebook-knop ‘Vind ik leuk’ en widgets, zoals de knop ‘Deel dit’ of interactieve miniprogramma’s die op onze sites worden uitgevoerd. Deze functies kunnen uw IP-adres verzamelen, vastleggen welke pagina u op onze sites bezoekt en kunnen een cookie instellen om de functie correct te laten werken. Functies en widgets voor sociale media worden gehost door een externe partij of worden rechtstreeks op onze sites gehost. Uw interacties met deze functies worden beheerst door het privacybeleid van het bedrijf dat het verstrekt.

Afmelden; Toegang

Als u op enig moment na het registreren voor informatie van gedachten verandert over het ontvangen van informatie van ons, klikt u op de link “afmelden” in de mededeling of stuurt u ons een verzoek via privacy@jaggaer.com om uw nieuwe keuze op te geven. Let op: dit betekent niet dat u geen generieke advertenties ontvangt.

Als u van mening bent dat de informatie die wij over u hebben onnauwkeurig is of als u van mening bent dat we niet langer het recht hebben om deze te gebruiken en een rectificatie schrapping ervan wilt aanvragen, of bezwaar tegen de verwerking ervan wilt indienen, neem dan contact met ons op via privacy@jaggaer.com. JAGGAER zal binnen dertig (30) werkdagen op het verzoek reageren.

JAGGAER zal u de informatie waarom u hebt verzocht via e-mail verstrekken of, indien mogelijk, in een andere vorm waarom u hebt gevraagd.   Om uw privacy te beschermen, kunnen we u vragen uw identiteit te verifiëren of aanvullende informatie te verstrekken voordat we u toegang geven tot uw gegevens of deze bijwerken. We kunnen verzoeken om bepaalde redenen afwijzen, onder meer als het verzoek onwettig is of als het inbreuk kan maken op handelsgeheimen, intellectuele eigendom of de privacy van een andere gebruiker. Als JAGGAER besluit om u toegang te weigeren tot een deel van of al uw persoonlijke informatie, zal JAGGAER u binnen dertig (30) werkdagen schriftelijk op de hoogte brengen van onze beslissing, die een uitleg bevat van onze beslissing en aanwijzingen met betrekking tot hoe u kunt klagen als u niet tevreden bent over onze beslissing. 

Privacy van kinderen

We verzamelen niet bewust persoonlijke informatie van personen jonger dan 18 jaar omdat ze onze website niet mogen gebruiken.  Als u weet dat een gebruiker jonger is dan 18, neem dan contact met ons op via privacy@jaggaer.com.

Inwoner van Californië?

Als u inwoner van Californië bent, kunt u een kennisgeving aanvragen waarin de categorieën persoonlijke gegevens over u worden vermeld die we met externen hebben gedeeld voor hun direct-marketingdoeleinden in het voorgaande kalenderjaar. Om dit overzicht aan te vragen, dient u uw verzoek in via https://www.jaggaer.com/trustcenter/privacy/inquiry/. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie.  Op dit moment deelt JAGGAER geen persoonlijke informatie met externen voor hun direct-marketingdoeleinden.

JAGGAER privacyverklaring met betrekking tot het EU-US Privacy Shield en het Swiss-US Privacy Shield

Als u zich in de Europese Unie of in Zwitserland bevindt, geeft dit gedeelte van het Privacybeleid voor Marketing aan dat uw persoonlijke gegevens mogelijk in de Verenigde Staten worden verwerkt. JAGGAER voldoet aan de toepasselijke bepalingen van het EU-US Privacy Shield en het Swiss-US Privacy Shield zoals bepaald door het Amerikaanse Ministerie van Handel met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke informatie die respectievelijk vanuit de Europese Unie en Zwitserland naar de Verenigde Staten wordt overgedragen. JAGGAER heeft aan het Ministerie van Handel verklaard dat het zich houdt aan de beginselen van het Privacy Shield. Als er een conflict is tussen de voorwaarden van dit Privacybeleid voor Diensten en de beginselen van het Privacy Shield, zijn de beginselen van het Privacy Shield van toepassing. Voor meer informatie over het Privacy Shield-programma en om de verklaring van JAGGAER te bekijken, gaat u naar: https://www.privacyshield.gov/.

Klachtenafhandeling; geschillenbeslechting

In overeenstemming met de beginselen van het EU-US en Swiss-US Privacy Shield verbindt JAGGAER zich ertoe klachten over uw privacy en onze verzameling of gebruik van uw persoonlijke informatie op te lossen. Personen met vragen of klachten over dit Privacybeleid voor Marketing kunnen contact opnemen met JAGGAER via: privacy@jaggaer.com.

JAGGAER heeft zich verder eraan verbonden onopgeloste privacyklachten die vallen onder het EU-US en het Swiss-US Privacy Shield te verwijzen naar een onafhankelijk geschillenbeslechtingsmechanisme, het BBB EU PRIVACY SHIELD, een non-profit aanbieder van alternatieve geschillenbeslechting in de Verenigde Staten die wordt beheerd door de Council of Better Business Bureaus. Als u niet tijdig wordt geïnformeerd over uw klacht of als uw klacht niet naar tevredenheid wordt behandeld, ga dan naar www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/ voor meer informatie en om een ​​klacht in te dienen. Bovendien kan een individu, in overeenstemming met het EU-US Privacy Shield, onder bepaalde voorwaarden bindende arbitrage inroepen.

Onderzoeken; Handhaving; Aansprakelijkheid

Als gevolg van de naleving door JAGGAER van de beginselen van het EU-US en het Swiss-US Privacy Shield, is JAGGAER onderworpen aan de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de Federal Trade Commission. In het geval van doorgifte aan externen van gegevens van EU-individuen die zijn ontvangen krachtens de beginselen van het EU-US en het Swiss-US Privacy Shield, is JAGGAER mogelijk aansprakelijk.

Contactinformatie

U kunt op elk moment contact opnemen met JAGGAER met vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid voor Marketing via privacy@jaggaer.com. U kunt ook met ons communiceren via:

SciQuest, Inc., onder de handelsnaam JAGGAER
Attention: General Counsel
3020 Carrington Mill Blvd. Suite 100
Morrisville, NC 27560

Als u zich in de Europese Unie bevindt en vragen hebt over dit Privacybeleid voor Marketing, kunt u ook contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van het land waar u woont (zie http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080).

Dataretentie

We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zolang we deze nodig hebben voor legitieme bedrijfsdoeleinden en zoals toegestaan ​​door de van toepassing zijnde wetgeving.

Veiligheid

JAGGAER onderhoudt een uitgebreid, schriftelijk informatiebeveiligingsprogramma dat administratieve, technische en fysieke beveiligingen naar industriestandaarden bevat die zijn ontworpen om uw informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, diefstal en verlies.

JAGGAER beperkt de toegang tot persoonlijke informatie tot die personen en geautoriseerde dienstverleners die een specifiek zakelijk doel hebben voor het onderhouden en verwerken van dergelijke informatie. De werknemers van JAGGAER aan wie fysieke toegang tot persoonlijke informatie is verleend, worden bewust gemaakt van hun verantwoordelijkheden om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van die informatie te beschermen en hebben training en instructies ontvangen over hoe dit te doen.

Wijzigingen in ons Privacybeleid voor Marketing

Dit Privacybeleid voor Marketing is van kracht vanaf de datum die bovenaan deze pagina wordt vermeld. JAGGAER behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid voor Marketing van tijd tot tijd aan te passen aan wijzigingen in technologie, wettelijke verplichtingen en procedures voor omgang met informatie.

JAGGAER zal u op de hoogte brengen van enige wijziging in dit Privacybeleid voor Marketing door de ingangsdatum en de datum waarop het voor het laatst is bijgewerkt bovenaan deze pagina aan te geven. We zullen u schriftelijk op de hoogte brengen voordat enige belangrijke wijziging van kracht wordt, zodat u tijd heeft om de wijziging te beoordelen en te beslissen of u onze website wilt blijven gebruiken onder de voorwaarden van het herziene Privacybeleid voor Marketing.