Wat betekent Brexit voor Supplier Value Management?

separator

Wat betekent Brexit voor Supplier Value Management?

In afwachting van het besluit over Brexit hebben we met inkoopdeskundigen gesproken over de gevolgen die Brexit voor ons zal hebben: Jeremy Smith, Managing Partner, 4C Associates en Peter Smith, Managing Director, Procurement Excellence.

In dit artikel richten we ons op hun antwoorden op twee vragen over Supplier Value Management.

Vraag 1. Denkt u dat Brexit een even grote uitdaging zal vormen voor internationale kopers als voor verkopers? Wat voor soort problemen?

Jeremy Smith: Ja. De onzekerheid werkt in beide richtingen en het is belangrijk om in de hele toeleveringsketen te denken, van begin tot eind. Eindafnemers zullen minder problemen hebben dan mensen binnen de toeleveringsketen, die zowel als afnemer als leverancier problemen hebben, maar uiteindelijk zullen deze zorgen bij de eindconsument terechtkomen. Invoerrechten, grenscontroles, arbeidsmigratie en veranderende regelgeving (met name kwaliteitsnormen) zullen allemaal van invloed zijn, aangezien goederen en diensten over de Europese grenzen heen gaan.

Peter Smith: Ja! Het moeten parallelle thema’s zijn. De problemen zullen waarschijnlijk vooral betrekking hebben op de invoerheffingen; mogelijk gaat het echter niet alleen om onmiddellijke kostenstijgingen, maar om de vraag hoe hierdoor de hele vorm van de markt kan gaan veranderen. Zo kunnen sommige leveranciers in Europa gewoon besluiten hun activiteiten in het Verenigd Koninkrijk stop te zetten.

Vraag 2. Hoe moeten bedrijven omgaan met de onzekerheid over leveranciers, contracten en goederenbewegingen als gevolg van Brexit?

Jeremy Smith: Een nieuwe impuls voor de identificatie van nieuwe leveranciers en voor integratieprocessen is van groot belang. De onzekerheid rond Brexit is het grootste probleem geweest en zal ook na een eventueel akkoord blijven bestaan, totdat we weten hoe de toekomst eruit zal zien. Er zijn hier geen nieuwe benaderingen, alleen de herprioritering van deze aanpak met meer middelen, met behulp van nieuwe informatiebronnen die nu veel gemakkelijker beschikbaar zijn; dit geeft u de flexibiliteit die uw supply chain nodig heeft, afhankelijk van een deal/no-deal-scenario. En dan zijn er nog de daaropvolgende handelsbesprekingen, die waarschijnlijk zeer politiek van aard zullen zijn.

Peter Smith: Ik zie drie kernpunten:

Ten eerste moet u ervoor zorgen dat u alle “grondbeginselen” van een goede inkoop op orde hebt. Inzicht in uw huidige aanbod en leveranciers (goede bestedingsgegevens, leveranciersinformatie enzovoort), goede bestedingscontrole (van acceptatie van nieuwe leveranciers tot goedkeuring en contractbeheer), operationele modellen (processen) en beleid ter ondersteuning van de inkoop… dit zijn allemaal goede praktijken die helpen, wat er ook gebeurt.

Ten tweede, kijk voor kritische aankopen naar “wat-als” scenario’s – zowel voor de logistiek mocht het allemaal chaotisch worden (bijvoorbeeld als u voorraden aan het opbouwen bent in het geval van een no-deal) als ook strategisch – kunt u eventueel van leverancier veranderen als de heffingen van invloed zijn op de prijsstelling en zo verder.

Houd tot slot het nieuws nauwlettend in de gaten en blijf op de hoogte van alles wat met Brexit te maken heeft!

Het artikel verschijnt volgende week en gaat over de manier waarop Brexit van invloed kan zijn op uw leverancierscontracten.

Got more questions on Brexit, register for the live Q&A Panel discussion in 2020: “Brexit – WTF? – What’s the Fuss?“.
Please follow and like us:
RSS
Google+
Google+
https://www.jaggaer.com/nl/wat-betekent-brexit-voor-supplier-value-management/
LinkedIn
Vimeo