Wat betekent Brexit voor contracten?

separator

In het verlengde van onze blogserie over de impact van Brexit op het gebied van inkoop, hebben we de discussie met inkoopexpert Peter Smith, Managing Director, Procurement Excellence, hierover voortgezet. In deze blog richten we ons op zijn antwoorden op vragen over contracten.

Vraag 1. Welke benaderingen voor het sluiten van contracten hebt u gezien die kunnen worden gebruikt om de onzekerheid over het aanbod en de tarieven te verminderen (wanneer bedrijven grensoverschrijdende rechtsgebieden hebben)?

Peter Smith: Dit komt neer op risicomanagement en macht. Natuurlijk gebruiken sommige detailhandelaren hun macht bij kleinere leveranciers om te eisen dat zij na veranderingen door Brexit de kosten van invoerrechten en heffingen op zich nemen. Een voorbeeld: Lidl heeft de volgende verklaring gegeven: “Alle bestaande Lidl-contracten bevatten een DDP-clausule (Delivered Duty Paid). In een poging om te begrijpen hoe goed de belangrijkste Britse leveranciers voorbereid zijn, communiceren we proactief met hen en werken we samen om eventuele leveringsbelemmeringen op te lossen.”

Uiteraard zal niet elke leverancier het hiermee eens zijn. Bij grote leveringsrelaties zal het waarschijnlijk gaan om individuele onderhandelingen; daar waar leveranciers de macht hebben, zullen zij naar alle waarschijnlijkheid de eventuele tarieflast op de afnemer afschuiven.

Vraag 2. Wat zijn de belangrijkste vraagstukken van wetgeving en naleving die tijdens een eventuele overgangsperiode op het gebied van aanbestedingen moeten worden aangepakt?

Peter Smith: Tijdens een overgangsperiode zullen niet meteen veel veranderingen optreden. Die tijd zal vermoedelijk vooral worden gebruikt voor de voorbereiding op de exit. Dat omvat natuurlijk veel zaken – voor de hand liggende dingen als het inrichten van de systemen en het proces om waar nodig aanvullende informatie te verzamelen rond aankopen en te kijken naar werkgerelateerde zaken voor personeel en contractanten, tot meer esoterische zaken als databeheer en hosting.

Vraag 3. Moeten bedrijven tijdens de overgangsperiode Brexit-specifieke clausules aan contracten toevoegen om zich tegen mogelijke risico’s in te dekken?

Dat kan zeker verstandig zijn. Het is onwaarschijnlijk dat een contract “Brexit-proof” kan zijn (d.w.z. dat een leverancier alle Brexit-risico’s aanvaardt), zodat het waarschijnlijk vergelijkbaar is met een algemene “wijzigingsclausule” of een reeks clausules, zoals in dit artikel wordt uitgelegd. Dat kan ofwel de aanzet geven tot concrete acties, ofwel een procedure definiëren die in werking treedt wanneer de veranderingsgebeurtenis plaatsvindt. Zo kan het zijn dat inkopers het recht willen hebben het contract te beëindigen als de invoerrechten het contract/de leverancier na Brexit onrendabel maken.

Het artikel verschijnt volgende week en gaat over de manier waarop Brexit en een nieuwe tariefregeling van invloed kunnen zijn op het bedrijfsleven in het algemeen.

Got more questions on Brexit, register for the live Q&A Panel discussion in 2020: “Brexit – WTF? – What’s the Fuss?“.
Please follow and like us:
RSS
Google+
Google+
https://www.jaggaer.com/nl/wat-betekent-brexit-voor-contracten/
LinkedIn
Vimeo