Transparantie en compliance op elk niveau

 

Difference

Transparency is one of JAGGAER’s core values. That’s why we put such an emphasis on being clear on how we do business, our policies and how we use your data.

Environmental Social Governance

Eerlijkheid en integriteit

JAGGAER is trots op zijn manier van werken. Wij stimuleren een omgeving die diversiteit koestert en eerlijkheid en integriteit nastreeft. Onze governance wordt beheerd door een Compliance Committee dat bestaat uit leden van het executive managementteam. Het comité stuurt en ondersteunt het beleid, de normen, de processen en de richtlijnen inzake governance en compliance.

Een betrouwbare partner

U kunt erop rekenen dat JAGGAER een partner is die u kunt vertrouwen en die geeft om de invloed die zijn activiteiten hebben op de werknemers, het milieu en onze maatschappij. Wij bouwen samen met onze partners aan duurzame bedrijfsvoering op het gebied van onze kantoren, datacenters en producten.

Meer informatie over onze aanpak van ESG 

Gedragscode

Gebaseerd op Kernwaarden

De gedragscode van JAGGAER weerspiegelt onze bedrijfswaarden – passie, menselijkheid, empathie, verantwoordelijkheid en transparantie – en onze beloften aan medewerkers, aandeelhouders en partners. De gedragscode biedt werknemers over de hele wereld het kader om ethisch en binnen de wet te handelen. Wij bieden ook een 24-uurs hotline waar men anoniem melding kan maken van mogelijke problemen.

Een ethische partner

U kunt erop vertrouwen dat onze medewerkers weten wat er in hun dagelijkse werk van hen verwacht wordt en dat JAGGAER op een ethische manier omgaat met medewerkers, onze partners en onze klanten.

Details over onze klokkenluidershotline 

working together
JAGGAER-Everywhere

Slavernij en mensenhandel

Supply Chain Compliance

JAGGAER zal alle relevante wetgeving naleven, waaronder de California Transparency in Supply Chains Act van 2010 en de Modern Slavery Act van 2015 in het Verenigd Koninkrijk. Onze inzet voor mensenrechten wordt uiteengezet in onze Gedragscode, interne procedures en onze Gedragscode voor leveranciers.
Weet dat u een handelspartner kiest die zowel aan de wettelijke eisen voldoet als moreel verantwoord handelt. Uw organisatie handelt dus conform de wet en is gevrijwaard van het risico op boetes of reputatieschade.

Lees onze gedragscode voor leveranciers

Anti-corruptie en anti-omkoping

Een streven naar eerlijke werkwijzen

Wij zetten ons in voor eerlijkheid en rechtvaardigheid. We werken met zowel publieke- als private organisaties over de hele wereld en houden ons aan de strengste anti-omkopings- en anti-corruptiestandaarden, waaronder ISO 37001:2016-certificering. Elke medewerker van JAGGAER krijgt regelmatig anti-corruptie training en wordt aangemoedigd om zich uit te spreken over mogelijke belangenconflicten.

Vertrouwen in onze samenwerking

U kunt erop vertrouwen dat wanneer u zaken doet met JAGGAER (als klant, partner of leverancier) wij ons altijd houden aan eerlijke handelspraktijken. Wij houden ons aan de Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), de Britse Anti-Bribery Act en nog vele andere wetten/normen. Wij selecteren alle partners, verkopers, leveranciers enz uitsluitend op basis van hun kwaliteiten.