De Missie, Visie en Waarden van JAGGAER. 

four hands holding gears together

Onze Missie, Visie en Waarden zijn de Leidraad voor Onze Dagelijkse Werkzaamheden. 

Onze Missie 

JAGGAER biedt kopers en verkopers meerwaarde dankzij ons wereldwijd verbonden netwerk.  

JAGGAER-Everywhere
hand touching icon of increasing bar graph showing profit

Onze Visie

Ons portfolio van oplossingen zal onze klanten en partners de meest intelligente, transparante en frictieloze handelsmogelijkheden bieden in de sectoren waarin wij actief zijn.  

Onze Waarden

Passie

Alles wat we doen, wordt met passie gedaan. Dat is natuurlijk gemakkelijker gezegd dan gedaan; niemand zal je ooit vertellen dat ze ergens niet gepassioneerd over zijn. Wat wij bedoelen met passie is 100% inzet voor wat we ook aan het doen zijn – altijd met de missie en visie van de organisatie in het vizier. Wij zijn een bedrijf van specialisten. Dat betekent: JAGGAER zal altijd het best beschikbare talent leveren voor het project of de taak in kwestie – individuen die gepassioneerd zijn over wat ze doen, de materie door en door kennen, en gemotiveerd zijn om topresultaten te leveren.  

Bescheidenheid 

Onze persoonlijke belangen zijn altijd ondergeschikt aan de bedrijfsmissie om inkoop te vereenvoudigen met een voortdurende focus op de klant. Bij het nastreven van die missie respecteren wij de bijdragen van anderen en leren wij ervan.

Empathiz

Wij streven ernaar het perspectief en de belangen van al onze stakeholders te begrijpen: klanten, partners, werknemers, investeerders, analisten en de maatschappij waarin we opereren. Iedereen heeft het recht om gehoord en begrepen te worden. Als we met onze stakeholders willen communiceren en hen effectief van dienst willen zijn, moeten we weten hoe het voelt om in hun schoenen te staan.

Transparentie

JAGGAER is een zeer transparant bedrijf. Er is geen verborgen agenda. Wij zijn heel duidelijk over onze doelstellingen omdat wij willen dat elke samenwerking een win-win is. Transparantie is essentieel om alle partijen het gevoel te geven dat met hun behoeften rekening wordt gehouden en dat hun belangen altijd zullen worden behartigd.  

Verantwoordelijkheid

Wij vragen klanten en andere stakeholders wat hun verwachtingen zijn. Wat vinden zij echt belangrijk? Wat zijn de resultaten die ertoe doen? We meten de impact die we hebben op basis van deze verwachtingen en communiceren de vooruitgang die we boeken op een tijdige, concrete en zinvolle manier, zowel kwalitatief als kwantitatief. Onze verantwoordingsplicht bestrijkt ook bredere maatschappelijke kwesties, zoals duurzaamheid en gelijke kansen.