Impact van Brexit op inkoop: tarieven en Business

separator

Wat betekent Brexit voor heffingen en handel? En zijn er überhaupt positieve punten te noemen voor inkoop en het bedrijfsleven in het algemeen?

In onze volgende blogserie heten we Jeremy Smith, Managing Partner, 4C Associates en Peter Smith, Managing Director, Procurement Excellence opnieuw welkom. In afwachting van de beslissing over Brexit richten we ons op de mogelijke gevolgen voor de invoerheffingen en de handel en het bedrijfsleven in het algemeen.

Vraag 1. Wat zijn de gevolgen van mogelijke post-Brexit-tarieven en vertragingen voor de aanbestedingen?

Jeremy Smith: Het hangt er helemaal van af wat u inkoopt. Vertragingen in just-in-time supply chains, zoals bij productie en verse producten, zullen een ravage aanrichten, maar aangezien een einde komt aan de EU-subsidies, zal een groot deel van de productie hoogstwaarschijnlijk weer in de EU terecht te komen om deze problemen te vermijden en om nog steeds EU-subsidies te kunnen blijven ontvangen. Dit vereist nieuwe supply chains en een verandering in de voorkeuren van de klant. Zo worden aardbeien bijvoorbeeld duurder en/of minder vers als ze lokaal buiten het seizoen zijn.

Peter Smith: Ja, dit is een enorme vraag, te breed voor een simpel antwoord! Dit heeft niet alleen betrekking op onmiddellijke kostenstijgingen, maar om de vraag hoe invoerrechten de hele vorm van de markt kunnen gaan veranderen. Zo kunnen sommige leveranciers in Europa gewoon besluiten hun activiteiten in het Verenigd Koninkrijk stop te zetten.

Vraag 2. Op welke manier zal de invoer van buiten de EU worden beïnvloed?

Jeremy Smith: De invoer zal rechtstreeks naar het Verenigd Koninkrijk moeten komen en niet via Europa. Het is echter mogelijk dat zij worden beïnvloed door een wereldwijde handelsoorlog. Terwijl de onderhandelingen met de EU doorgaan, en het Verenigd Koninkrijk ook de VS benadert voor een handelsakkoord, kan dat het Verenigd Koninkrijk meeslepen in de handelsoorlog tussen de VS en China en wordt die route ineens Politiek (met een hoofdletter P), of zijn de heffingen van de VS een voorwaarde voor een akkoord met hen. Ziet er al ingewikkeld uit, toch?

Peter Smith: We kunnen er nog niet zeker van zijn – het hangt allemaal af van wat het Verenigd Koninkrijk met andere landen doet op het gebied van de handel en wat het tussentijdse standpunt zal zijn. Als we terugkeren naar de voorwaarden van de Wereldhandelsorganisatie, zullen er winnaars en verliezers zijn, afhankelijk van het WTO-heffingenschema. Sommige importproducten kunnen dus worden getroffen door hogere heffingen en andere misschien worden misschien goedkoper. Er is duidelijk veel gepraat over zaken als goedkope Amerikaanse chloorkip die het Verenigd Koninkrijk binnenkomt. Maar er zijn te veel variabelen om een definitief antwoord te geven.

Vraag 3. We praten veel over de nadelen, maar zijn er misschien ook voordelen te behalen voor bedrijven, en in het bijzonder de inkoop, uit Brexit?

Jeremy Smith: Ja. Het kan niet helemaal slecht zijn om de aandacht te richten op nieuwe regio’s en om afstand te nemen van de comfortabele positie met de gebruikelijke, lokale leveranciers. Het zal innovatie stimuleren en nieuwe ideeën en manieren van werken in de Britse supply chain brengen. Dit zal enige investering vergen, en er zal een risico zijn, maar als Brexit gebeurt zoals verwacht, zal dit een positief effect hebben op het Verenigd Koninkrijk.

Peter Smith: Ja, dit zal “nieuw” werk creëren, wat duidelijk goed nieuws is vanuit een aanbestedingsperspectief! Het is ook een kans voor de inkoop om het belang ervan voor het bedrijf aan te tonen en de zichtbaarheid ervan te vergroten. Brexit kan ook aanleiding geven tot mogelijkheden om bijvoorbeeld op een nieuwe manier naar categoriestrategieën te kijken – waarbij heffingen de status-quo veranderen – en wie weet, misschien zelfs waardegenererende nieuwe benaderingen te vinden in sommige markten of categorieën! Voor bedrijven hangt dat waarschijnlijk af van de aard van de handelstransacties buiten de EU.

Vraag 4. In hoeverre zal er behoefte zijn aan een radicale herziening van de aanbestedingsvoorschriften wanneer het Verenigd Koninkrijk de EU eenmaal heeft verlaten?

Jeremy Smith: Ik denk zelf heel weinig behoefte. De regels van het PBEU (Publicatieblad van de Europese Unie) waren niet al te verschillend van wat er voorheen bestond en ik betwijfel of de Britse regering een verklaring zal afleggen dat “we geen consistentie en geen transparantie willen”. Als ze een manier hebben om administratieve rompslomp te verminderen, de bureaucratie te verminderen of dingen te versnellen, dan is dat geweldig, maar ik ben er zeker van dat de EU dit gewoon zal kopiëren als dat zo is.

Peter Smith: Ondanks een heleboel onzin van politici die al in deze campagne zitten, denk ik persoonlijk dat er weinig zal veranderen. We kunnen nu al gebruik maken van maatschappelijke waarde, bijvoorbeeld bij evaluaties, of kijken naar niet-kostenfactoren die de lokale leveranciers bevoordelen. En zelfs onder de WHO-regels is het onwaarschijnlijk dat we over de hele linie een simplistisch “koop Brits” beleid kunnen voeren. Het zal ook jaren duren om het nodige overleg te voeren en nieuwe wetten in te voeren. Wacht dus niet te lang (alhoewel er wel direct veranderingen zullen plaatsvinden in de marges, zoals het nieuwe e-notificatiesysteem voor het adverteren van contracten).

Vraag 5. Welke sectoren zullen volgens u groeien en welke zullen het hardst worden getroffen door Brexit?

Jeremy Smith: De dagelijkse boodschappen, met name de verse producten, en de bouw zullen het zwaarst worden getroffen. Wat de groei betreft, zeg ik vast iets controversieels als ik zeg dat zelfs als ze afscheid moeten nemen van de EU-subsidies, de Britse boeren vast en zeker wordt gevraagd het importhiaat op te vullen.

Peter Smith: Wist ik dat maar, dan zou ik een rijk man zijn! Economische systemen zijn tot op zekere hoogte zelfregulerend, dus als het pond bijvoorbeeld in waarde daalt, zal dat goed zijn voor het toerisme naar ons land (en slecht nieuws in de andere richting) en zelfs voor sectoren als filmstudio’s en productie, en misschien ook voor de productie op de middellange termijn. Maar dan zal het pond zich herstellen als dat effect de economie voortstuwt.

Please follow and like us:
RSS
Google+
Google+
https://www.jaggaer.com/nl/impact-of-brexit-for-procurement-tariffs-and-business/
LinkedIn
Vimeo