blue-virus-cells
Michael Rösch - SVP Customer Engagement Europe

Het identificeren en beperken van risico's in de toeleveringsketen tijdens COVID-19

  • Blog
  • Supplier Management

De COVID-19-pandemie is een van de grootste gebeurtenissen van de afgelopen vijftig jaar. Met een wereldeconomie die steeds meer verbonden is en een razendsnelle nieuwsoverdracht is de impact op de wereldwijde gezondheid verveelvoudigd sinds de laatste wereldwijde (SARS) epidemie in 2003. De toeleveringsketen is een essentieel orgaan dat de wereldwijde economische motor draaiende houdt.

Download onze whitepaper over holistisch leveranciersmanagement voor meer informatie over hoe leveranciersmanagement kan helpen om turbulente perioden te doorstaan.

Hoe kunnen we het beheer van de toeleveringsketenrisico’s kritischer bekijken tijdens COVID-19 en snel reageren? In tegenstelling tot geopolitieke verstoringen, oorlogen en weersomstandigheden die meestal plaatselijk of van relatief korte duur zijn, heeft COVID-19 hele landen in rap tempo platgelegd. Iedereen wilt de onderbreking zo kort mogelijk laten duren en vanuit economisch oogpunt wordt slim beheer van de toeleveringsketen van cruciaal belang om niet alleen het verlies te verminderen maar ook het lijden en de moeilijkheden van de consumenten

Risico’s in de toeleveringsketen identificeren

Tijdens een wereldwijde pandemie hebben toeleveringsketenrisico’s vijf kenmerkende eigenschappen:

Universeel.

Beginnend met reizen en toerisme heeft elke toeleveringsketen diepgaande veranderingen ondervonden

Onvoorspelbaar.

Niemand weet wat gesloten gaat worden, in welke mate activiteiten zullen worden beperkt of wanneer het beleid verder zal worden gewijzigd.

Ernst. 

Hoewel iedereen verwacht dat deze pandemie “een paar weken tot een paar maanden” zal duren zetten ernstige beperkingen en volledige stilleggingen de bevoorradingsketens onder veel grotere druk dan waarop zij normaal zijn berekend.

Ripple effects.

Hoarding behavior can lead to empty shelves within no time. Air travel is plummeting as individuals seek to practice social distancing. Emergency regulations can force manufacturers across industries to either slow down or scale up production and supply at short notice.

Domino-effecten

Hamstergedrag kan binnen de kortste keren leiden tot lege schappen. Het aantal vliegreizen neemt af omdat mensen afstand proberen te houden. Noodverordeningen kunnen fabrikanten in alle sectoren dwingen hun productie en aanbod op korte termijn te reduceren of juist uit te breiden.

Hoe kunnen supply chain professionals de risico’s doeltreffender beheren en beperken?

De toeleveringsketen in turbulente tijden stabiliseren

Begin met het analyseren van de vraagzijde.

Vraag de belangrijkste klanten om “flash forecasts” om inzicht te krijgen in of de vraag naar verwachting zal afnemen of toenemen, met hoeveel, en voor hoe lang. Het doel is niet om een exact antwoord te krijgen. Het heeft geen zin een exacte prognose op te stellen, voer een snelle scenario-analyse uit om een reeks uitkomsten te verkrijgen.

Analyseer vervolgens de aanbodzijde.

 

 

Begin met het opbouwen van een “situationeel macroperspectief” door een heatmap op te stellen van de geografische impact van volledige sluiting tot beperkte capaciteit en normale capaciteit. Leg daar een risicobeoordeling van leveranciers op het gebied van parameters zoals financieel risico, faillissementsrisico, kwantiteitsrisico, doorlooptijdrisico enz. naast met behulp van een gebruikelijke risicoscoringsmethode zoals FMEA. Dit zal u voorzien van een objectief en weloverwogen beeld van hoe kwetsbaar uw toeleveringszijde is.

Gaten identificeren.

Nu u zowel de vraag als de aanbodanalyse hebt uitgevoerd is de volgende stap het identificeren van gebieden met “grote” of “ernstige” gaten erin. Stel bijvoorbeeld dat u een leverancier van medische hulpmiddelen bent met een reeks producten. Een vraag-aanbodscenario kan er als volgt uitzien: de vraag naar defibrillatoren is met tweemaal gestegen, maar 10% van de aanvoercapaciteit is stilgelegd en nog eens 10% van de voorraden in vervoer is geblokkeerd. Uit een ander scenario zou kunnen blijken dat de vraag naar hartstents in Europa met 30% is gekelderd omdat ziekenhuisbedden worden vrijgemaakt voor COVID-19-patiënten. Als u elk gat heeft geïdentificeerd en gekwantificeerd kunt u aangepaste preventieplannen uitwerken omdat het onwaarschijnlijk is dat een standaardaanpak zal werken.

Zodra uw plannen zijn vastgesteld is het van essentieel belang dat u snel handelt en zich concentreert op het organiseren. Eén benadering is het vormen van kleine teams, elk gericht op het beperken van een specifiek vraag-aanbodscenario en actieplan. Implementeer een flexibele aanpak met dagelijkse doelstellingen en een gedefinieerde sprintcyclus.

En als dit allemaal voorbij is?

When the pandemic is over and work goes back to normal, it would be a mistake to let your supply chain management go back to business as usual too.

 

Hoewel de hierboven geschetste aanpak om de risico’s te beperken efficiënt is om ‘de brand te blussen’ moet het ook na de crisis blijven gelden. Wanneer de pandemie voorbij is en alles weer normaal wordt zou het een fout zijn om ook het beheer van uw toeleveringsketen weer over te laten gaan tot het oude normaal. Er zijn belangrijke lessen en mogelijkheden die uit deze situatie naar voren komen. Bijvoorbeeld:

  • Hoe moet uw evaluatiemethode voor verkopers veranderen?
  • In welke mate moet u uw leveranciersbestand diversifiëren?
  • Hoe zouden contracten in de toekomst moeten worden gewijzigd?
  • Moeten uw bedrijfscontinuïteitsplan en uw noodplannen worden gewijzigd?
  • Welke technologische en data-analytische mogelijkheden moet u versterken of toevoegen om toekomstige gebeurtenissen proactief te beheren?

De meeste organisaties zullen het belang van deze gebeurtenis inzien, maar enkel de slimste zullen ervan leren.

 

Lees meer over hoe leveranciersmanagement kan helpen in onze whitepaper: Hoe u holistisch leveranciersmanagement kunt bereiken.

Download onze White Paper

Andere Blogbeiträge